Prowadzę szkolenia z kreowania wizerunku biznesowego oraz warsztaty praktyczne ze stylu dla firm, instytucji państwowych, szkół średnich i uczelni wyższych. Tematyka szkoleń to m.in.:
  • Kreowanie wizerunku profesjonalnego w miejscu pracy
  • Zasady dress code
  • Kreowanie wizerunku osób
  • Psychologia kolorów
  • Trendy a wizerunek profesjonalny
Analizując potrzeby Kliena ustalam program jednorazowego spotkania lub cykl spotkań.

Leave a comment